1979 Oliver

Oliver beleefde twee succesvolle opvoeringen

Een doorslaand succes werd het optreden van de theatergroep "Horizon" met het eerst optreden in de zeker niet gemakkelijke opgave van Lionel Baer, die Charles Dickens' Oliver Twist met veel muziek omgaf. Dit theatergebeuren in het dorpshuis van Egmond aan de Hoef heeft velen geboeid en het is zeker toe te schrijven aan de niet aflatende ijver van mensen zoals Theo de Vre, Wim Noteboom, Lucas Hikke, Karin de Vre en Jeanny Swartele, dat deze musical met zoveel vaart en verve het dorpshuis vulde. 

Het verhaal van Dickens speelt in een weeshuis en daarom doen er veel jongeren mee. Het enthousiasme van deze groep was spreekwoordelijk. Ze leefden zich totaal in en de samenwerking met hun volwassen tegenspelers was een harmonieus gebeuren.

Aan dit spel werd bijzonder bijgedragen door de bijzonder goed bestudeerde costumeringm die door het bijvere werk van Catharina van Beek, Corrie Broersen, Els Bleys en Marijke Burgers tot stand kwam. En dit alles werd geplaatst in het decor, dat vorm kreeg door Cees Tervoort, Ben ten Brugge, Joop Groot e.a.

The de Vre, die de produktie totaal aangepast had en het daardoor mogelijk maakte, vond Jan Hopman een belangrijke steun, terwijl laatste zelf mede op de planken was te zien in zijn rol van mijnheer Brownlow. Enthousiast was het spel van Marc Smit, die een zakkenroller Linke Dodger schetste en zich helemaal uit kon leven door het spel van Jacques Burges, die de bende-hoofdman Fagin bracht, een goede vertolking van een mooi type. Bij deze figuren kon Arielle Veerman, Het meisje dat de jongensrol Oliver Twist speelde, zich zeer goed waarmaken.

In dit spel komt vopvallend veel solowerk voor en tijdens dit optreden bleek, dat "Horizon" over veelbelovende krachten beschikt. Zonder anderen iets te kort te doen, viel daarbij de heldere en duidelijke stem op van Corrie Broersen, de bloemenverkoopster, die met Catharina van Beek als het melkmeisje, Cora van Dantzig als het aardbeienmeisje en Philip Hopman als de scharesliep een keurig kwartet bracht. De muzikale begeleiding van dit onderdeel en van het grote gehaal was subliem.

Uitstekend was de vertolking van Jan Hopman Pz. in zijn rol van de begrafenisondernemer Sowerberry. Charles Dickens moet hem niet anders gezien hebben. De vertolking van Oliver kreeg een aparte sfeer door de goed doorvoelde verteltrant van Ad van Drongelen. Het lag voor de hand, dat het gehele optreden met een ovationeel applaus door de vele aanwezigen werd beloond.

bron: NHD