1986 Anatevka

Horizon 'Anatevka' vitaal spektakel

'Anatevka' musical van Joseph Stein, Jerry Block en Sheldon Harnick, gespeeld door Theatergroep Horizon in een zeer goed bezette Vest te Alkmaar op zaterdag 11 januari. Regie: Theo de Vre. Choreografie: Walter Roozendaal. Orkestratie: Horizonorkest onder leiding van Lucas Hikke.

De Egmondse Theatergroep Horizon heeft zich vanaf januari '85 bezig gehoude met Anatevka. Ruim een jaar is er intensief gerepeteerd en is er monig zweetdruppeltje weggepoetst. 'The fiddler on the roof', zoals de musical officieel heet, heeft eigenlijk alles in zicj om een fantastische schouwspel te worden. Fijn in het gehoor liggende liedjes, prachtige karakters een mooie choreografie, die rechtstreeks verbonden is met een aandoenlijke dramatische 'intrige' staan daar borg voor. Maar bovenal is Anatevka (op papier) een dynamisch brok entertainment dat van seconde tot seconde is ingedeeld. Amateurs die zich hierop storten dwingen respect af en verdienen bewondering.

Dat dynamische trouwens kwam er zaterdag nog niet helemaal uit. Een opvoering kan daar uiteraard nog niet garant voor staan. Wat wel viel te ontdekken was dat Horizon van deze musical een brok levend theater heeft gemaakt, dat vooral door het enthousiasme van deze Egmondse amateurs gestalte kreeg. En die vitaliteit, dat bruisende kwam met name in massascenes, zoals Tevje's droom, overtuigend naar voren. Maar niet alleen het massale bracht zaterdagavond de handen flinks op elkaar. Gerard Houtkoper als de melkboer Tevje (wat een schitterende stem heeft die man) stal met solo's als 'Kleine Chavelah' en "Als ik toch eens rijk was' ondubbelzinnig de show, trouwens, eigenlijk in het gehele stuk was deze geschoolde operettespeler op zangtechnisch en acteergebied zijn medespelers ver de baas. En dat grote verschil tussen het professionele van de overige spelers was in nogal wat scenes (zangnummers) te opvallend, hier en daar zelfs ietwat irriterend, schrijnend. Het ware waarschijnlijk beter geweest dat een oprechte amateur deze rol had gespeeld, iemand die de combinatie zingen/acteren nog niet geheel onder de knie heeft, iemand die net als zijn medespelers ook af en toe in een niet-bedoelde toonsoort schiet. Dat heeft iets ontwapenends.

Echter, deze kritische nootjes werden door ondergetekende direct na afloop abrupt onder de toneelvloer geschoven, aangezien de lef, de durf en het enthousiasme van deze Egmondse amateurs respect afdwingt. Verrijdbare rekwisieten, het kundig gebruik maken van het grote toneel, waarop een bijzonder sfeervolle, uitgekiende belichting was geplaatst, de snelle scenewisselingen, de prachtige kostuums en de vlotte orkestrale ondersteuning waren zaken die van deze wereldberoemde musical mede een vitaal theaterspektakel maakten.

Aad Sonneveld