2011 Parade

'Parade' gedurfde musical

Alkmaar - In een afgeladen Vest werd afgelopen woensdag voor de eerste keer de Broadway-musical 'Parade' opgevoerd door twee uit Egmond afkomstige amateurverenigingen. Om meteen maar een indicatie te geven van de kwaliteit van het gebodene: weinigen zullen geloofd hebben dat er geen professionals meededen.

Niet voor niets kreeg deze musical de Tony Award voor Best Original Musical score: de muziek is een substantieel onderdeel van het verhaal, waarin het waargebeurde relaas wordt verteld van de Joodse Leo Frank. Hij wordt beschuldigd van moord op een dertienjarige werkneemster van zijn potlodenfabriek. Het proces tegen hem ontaardt in een mediacircus rondom de thema's racisme, kinderarbeid, antisemitisme, de Amerikaanse Noord-Zuidtegenstelling en het demoniseren van mensen in de media. Frank wordt schuldig verklaard en de onterechtheid daarvan sijpelt in alle muziekstukken door. Veel verwrongen akkoorden, stemmen die tegen en door elkaar zingen en altijd die ondertoon van gevaar en onrecht.

Lamoraal van Egmont, onder de bezielende leiding van Michael de Graaf, liet horen waarom ze uitkomen in de 1ste divisie fanfare: de zeer ingewikkelde stukken werden feilloos en met een prachtige klankkleur gespeeld. De bijbehorende bizarre koorpartijen werden met verve gebracht door Horizon, die echte musicaltoppers in huis heeft met Geesje Al in de rol van echtgenote Lucille Frank, Oskar Koch als Jim Conley en Jascha Looijen als Tom Watson.
Hoofdrolspeler Marco Schmidt heeft een prachtige eigen stem, maar geeft zijn karakter Leo Frank te weinig dramatische expressie. Zijn huwelijk komt tot bloei tijdens zijn gevangenschap, toch een lichtpuntje in een verder noodlottig verhaal, dat mooi rondgebreid werd. De tamboer en de soldaat uit het begin komen terug, de ontmoeting van de directeur en zijn werkneemster wordt herhaald en zelfs de boom uit het begin zien we nog een keer - nu met Leo Frank die eraan hangt te bungelen.
Een gedurfde zet van Horizon en Lamoraal, deze 'zware' musical, en een daverend slotakkoord van het scheidende artistiek team Marc Smit en Helga Dol. De musical mag zich dan in 1913 afspelen, de thema's zijn ook nu nog actueel.

Herman de Jager

Bron: Noordhollands Dagblad 27-05-2011